Tarjouspyyntö isännöinnistä

 

Isännöintipalveluiden palvelualueemme on Pirkanmaa. Isännöinnissämme on asunto-osakeyhtiötä ja liike-/teollisuuskiinteistöjä sijaiten paikkakunnilla Tampere, Kangasala ja Nokia.

Isännöintipalveluiden kiinteän sopimuksen laatiminen ja hinnoittelu taloyhtiöllenne vaatii aina tarkemman perehtymisen yhtiön tietoihin, sekä taloudelliseen tilanteeseen. Isännöinnin kilpailutus ei ole vain pelkän halvimman hinnan perässä juoksemista. Hyvä isännöintityö ja yhtiön hallitustyöskentely edellyttää, että sekä isännöitsijällä ja taloyhtiön hallituksella on yhteinen sävel tekemisessään.

Hyvän ja laadukkaan isännöinnin merkitys taloyhtiöllenne näkyy kiinteistön arvon säilymisenä, sekä siinä että taloyhtiön asiat hoidetaan asunto-osakeyhtiölain mukaisesti toimien. Isännöitsijän roolina on tavanomaisen isännöinnin lisäksi tuoda taloyhtiön hallitukselle tietoon erilaisten hankkeiden, sekä korjaustarpeiden oikea-aikainen ajoitus, budjetointi ja rahoittaminen, käsittäen myös kulloinkin saatavilla olevat mahdollisten avustuksien selvittämisen hakemuksineen. Kun isännöinti on hoidettu hyvin ja läpinäkyvästi on asuminen laadukasta, sekä tasa-arvoista. Usein onkin sanottu, että hyvää isännöitsijää ja hallitustyöskentelyä asukas ei edes huomaa, mutta huonosta puhuu kaikki.

Hyvin hoidetulla isännöinnillä ja hallitustyöskentelyllä pysyvät kustannukset ennakoituina, sekä tasoltaan myös matalina. Myös mahdolliset kiista-asiat jäävät usein näin ollen syntymättä. Ihmisten kanssa kun asioita käsitellään, niin joskus ja toisinaan valitettavasti kiistatilanteitakin syntyy. Kiistatilanteissa tärkeää on, että tapahtumat dokumentoidaan, sekä käsitellään oikein ja edetään lakien mukaisesti, säilyttäen samalla osakkaiden yhdenvertaisen kohtelun ja aseman. Erilaisten kiistatilanteiden ja siten ylimääräisten kustannusten syntymisen ennaltaehkäisyssä taloyhtiölle on ammattitaitoisella isännöitsijällä tärkeä rooli. Isännöitsijän ehdoton tehtävä talouden pidon lisäksi onkin siten myös valmentaa ja tukea hallitukseen valittuja henkilöitä, tarjoten heille oikeaa ja ajantasaista tietoa päätöksien tueksi.

Mikäli olette kiinnostuneet käynnistämään isännöinnin kilpailutuksen yhtiössänne, voitte pyytää myös meiltä tarjouspyynnön täyttämällä alla olevan lomakkeen pyydetyt tiedot ja lähettämällä lomakkeen meille käsiteltäväksi. Tarjouksen liitteeksi olisi hyvä toimittaa myös viimeisin vahvistettu tilinpäätös, jonka voitte toimittaa sähköpostilla osoitteeseen: Susu Tossavainen - sähköposti

Isännöintitarjouksen isännöintisopimusta täydentävien lisäpalveluiden erillisveloitushinnastomme löydätte Hinnasto -sivulta.