Isännöintipalvelut

Isännöintipalveluiden palvelualueemme on Pirkanmaa. Isännöinnissämme on asunto-osakeyhtiötä ja liike-/teollisuuskiinteistöjä sijaiten paikkakunnilla Tampere, Kangasala ja Nokia. Isännöintipalveluiden kiinteän sopimuksen laatiminen ja hinnoittelu taloyhtiöllenne vaatii aina tarkemman perehtymisen yhtiön tietoihin, sekä taloudelliseen tilanteeseen.

Tällä sivustolla avataan isännöintisopimuksemme tarkempi sisältö, sekä taloyhtiölle tarjoamamme sähköisten asiointipalveluiden sisältö.

Isännöinti Susu Tossavainen Oy - Tavanomaista, luotettavaa ja turvallista isännöintipalvelua |Isännöinti| Kangasala | Tampere | Nokia | Pirkanmaa
Isännöinti Susu Tossavainen Oy - Tavanomaista, luotettavaa ja turvallista isännöintipalvelua |Isännöinti| Kangasala | Tampere | Nokia | Pirkanmaa

Isännöintisopimus kattaa

 • asiakaspalvelun pääsääntöisesti toimiston aukioloaikoina ja Asiointi 24/7 palvelut.
 • tiedottamisen ja sähköiset tiedotuskanavat.
 • yhtiökokouskutsun toimittamisen sähköpostitse (paperisiin lisätään lomake-, kirjekuori- ja postituskulu). Sähköpostitse toimitettaviin kutsuihin liitetään videoitu tiivistelmä kokouksessa käsiteltävistä asioita.
 • normaalitilanteiden juoksevan hallinnon hoitaminen.
 • pienten vahinkotapahtumien hoitaminen vakuutusilmoituksineen.
 • yhtiöjärjestyksen ja muiden määräysten valvonnan.
 • taloyhtiön eri rekistereiden ja luetteloiden ylläpidon.
 • dokumenttien hallinnan.
 • sopimusten valvonnan ja seurannan.
 • keväällä ja syksyllä tehtävän kiinteistökierroksen taloyhtiön edustajan ja/tai huoltohenkilöstön kanssa, ja havaittujen puutteiden korjaustilauksista huolehtimisen. Katselmus liittyy kiinteistöhoitotyön palvelusopimusten valvonta- ja seurantatehtävään.
 • maksuliikenteen, kirjanpidon tilinpäätöksineen ja veroilmoituksineen hoitamisen.
 • talousarvion ja kunnossapitotarveselvityksen laatimisen yhteistyössä hallituksen kanssa.
 • vastikereskontran hoitamisen.
Isännöinti Susu Tossavainen Oy - Tavanomaista, luotettavaa ja turvallista isännöintipalvelua |Isännöinti| Kangasala | Tampere | Nokia | Pirkanmaa
Sähköisiä palveluja tuotamme Turun Tietoaika Oy:n toimittamilla tuotteilla, joiden kuukausimaksut sisältyvät yhtiön maksamaan kiinteään kuukausiveloitukseen:
Taloyhtiön omat sivut (Huoneistotieto.fi -palvelu)
 • asukkaille ja osakkaille näkymän omien vastike- ja käyttökorvausreskontraan ja huoneiston lainaosuustietoihin. Tietoturvan takaamiseksi ensimmäinen kirjautuminen tehdään vahvalla tunnisteella, kuten pankkikirjautumisella.
Sähköinen kirjanpito
 • hallitukselle näkymä ostolaskuihin.
Sähköinen viestintäkanava
 • sähköpostit, tekstiviestit, kirjepostien toimitusosoiterekisterin ylläpito ja push-viestit. Push-viestintä on oiva tapa muistuttaa esim. tulevasta yhtiökokouksesta, talkoista tai vaikkapa vesimittareiden luennasta.
Isännöinti Susu Tossavainen Oy - Tavanomaista, luotettavaa ja turvallista isännöintipalvelua |Isännöinti| Kangasala | Tampere | Nokia | Pirkanmaa
Asiakkaidemme käytettävissä on Assently E-Sign sähköinen allekirjoitus -palvelu, joka mahdollistaa digitaalisen allekirjoittamisen luotettavasti ja nopeasti:
Assently E-Sign
 • Mahdollistaa osapuolille turvallisimpien menetelmien käytön e-allekirjoittamiseen: sähköiset tunnisteet (minkä tahansa Pohjoismaan), kosketusnäyttöallekirjoitus ja SMS. Responsiivisen ulkoasun ansiosta palvelua voi käyttää sujuvasti kaikilla laitteilla.
 • Palvelulla allekirjoitamme kustannustehokkaasti niin kokouspöytäkirjat, kuin muutkin allekirjoitusta tarvitsevat asiakirjat.
Isännöinti Susu Tossavainen Oy - Tavanomaista, luotettavaa ja turvallista isännöintipalvelua |Isännöinti| Kangasala | Tampere | Nokia | Pirkanmaa
Isännöintipalveluita tuotamme yhteiskäyttöisillä viestintävälineillä, jotka mahdollistavat videoneuvotteluiden lisäksi tarvittaessa myös nopean  tiedon jakamisen eri osapuolien kesken:
Microsoft Office 365
 • Mahdollistaa taloyhtiöille Teams kokoukset ja niihin liittymisen työasemalla tai mobiilipäätteellä.
 • Palvelulla koostamme nopeasti kokouspöytäkirjat, sekä koostamme kommentit kokouksen eri osapuolilta asiakirjoihin kaikkien nähtäväksi.
 • Palvelulla tarjoamme osakkaille tiivistelmävideot yhtiökokousten esityslistoista etukäteen.
 • Palvelulla tarjoamme esimerkiksi kyselylomakkeita asukkaiden käyttöön ja välitämme rakennepiirrustuksia ilman erillistä sähköpostitse lähettelyä.