Isännöintipalvelut

Isännöintisopimus kattaa

 • asiakaspalvelun pääsääntöisesti toimiston aukioloaikoina ja Asiointi 24/7 palvelut.
 • tiedottamisen ja sähköiset tiedotuskanavat.
 • yhtiökokouskutsun toimittamisen sähköpostitse (paperisiin lisätään lomake-, kirjekuori- ja postituskulu). Sähköpostitse toimitettaviin kutsuihin liitetään videoitu tiivistelmä kokouksessa käsiteltävistä asioita.
 • normaalitilanteiden juoksevan hallinnon hoitaminen.
 • pienten vahinkotapahtumien hoitaminen vakuutusilmoituksineen.
 • yhtiöjärjestyksen ja muiden määräysten valvonnan.
 • taloyhtiön eri rekistereiden ja luetteloiden ylläpidon.
 • dokumenttien hallinnan.
 • sopimusten valvonnan ja seurannan.
 • keväällä ja syksyllä tehtävän kiinteistökierroksen taloyhtiön edustajan ja/tai huoltohenkilöstön kanssa, ja havaittujen puutteiden korjaustilauksista huolehtimisen. Katselmus liittyy kiinteistöhoitotyön palvelusopimusten valvonta- ja seurantatehtävään.
 • maksuliikenteen, kirjanpidon tilinpäätöksineen ja veroilmoituksineen hoitamisen.
 • talousarvion ja kunnossapitotarveselvityksen laatimisen yhteistyössä hallituksen kanssa.
 • vastikereskontran hoitamisen.
Sähköisiä palveluja tuotan Turun Tietoaika Oy:n toimittamilla tuotteilla, joiden kuukausimaksut sisältyvät yhtiön maksamaan kiinteään kuukausiveloitukseen:
Taloyhtiön omat sivut (Huoneistotieto.fi -palvelu)
 • asukkaille ja osakkaille näkymän omien vastike- ja käyttökorvausreskontraan ja huoneiston lainaosuustietoihin. Tietoturvan takaamiseksi ensimmäinen kirjautuminen tehdään vahvalla tunnisteella, kuten pankkikirjautumisella.
Sähköinen kirjanpito
 • hallitukselle näkymä ostolaskuihin.
Sähköinen viestintäkanava
 • sähköpostit, tekstiviestit, kirjepostien toimitusosoiterekisterin ylläpito ja push-viestit. Push-viestintä on oiva tapa muistuttaa esim. tulevasta yhtiökokouksesta, talkoista tai vaikkapa vesimittareiden luennasta.
Asiakkaideni käytettävissä on Assently E-Sign sähköinen allekirjoitus -palvelu, joka mahdollistaa digitaalisen allekirjoittamisen luotettavasti ja nopeasti:
Assently E-Sign
 • Mahdollistaa osapuolille turvallisimpien menetelmien käytön e-allekirjoittamiseen: sähköiset tunnisteet (minkä tahansa Pohjoismaan), kosketusnäyttöallekirjoitus ja SMS. Responsiivisen ulkoasun ansiosta palvelua voi käyttää sujuvasti kaikilla laitteilla.
 • Palvelulla allekirjoitamme kustannustehokkaasti niin kokouspöytäkirjat, kuin muutkin allekirjoitusta tarvitsevat asiakirjat.